8ο Φεστιβάλ Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας

Συνεχίστε την ανάγνωση 8ο Φεστιβάλ Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας

Εκ νέου: οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

 

ΘΕΜΑ: Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών.

Ο Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Μοιρών σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017) καθώς και τις τροποποιήσεις της, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Α΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα. Η εκδρομή περιλαμβάνει την επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων και σε μουσεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν περίπου 35 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.

Αναχώρηση από ΕΠΑΛ Μοιρών: 28 Ιανουαρίου 2018.

Επιστροφή από Αθήνα : 31 Ιανουαρίου 2018

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει:

  • Τη μετάβαση Μοίρες-Ηράκλειο-Πειραιάς και αντίστροφα (με λεωφορείο και ακτοπλοϊκώς). Σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες για τους μαθητές/τριες και δίκλινες για τους συνοδούς καθηγητές.

  • Τη μεταφορά με λεωφορείο από το λιμάνι του Πειραιά προς το ξενοδοχείο διαμονής και αντίστροφα.

  • Οι μετακινήσεις στους χώρους επίσκεψης (Βουλή των Ελλήνων και μουσεία) θα γίνουν πεζή.

  • Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω, κατά προτίμηση κοντά στο Σύνταγμα ή γύρω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές/τριες.

  • Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να είναι ελεγμένα από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, κλιματισμό κτλ), και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

  • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του, αν παραστεί ανάγκη.

  • Επιστροφή του αντιτίμου σε μαθητή στην περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή του, για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας.

  • Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, απεργία, απρόβλεπτα γεγονότα κτλ).

  • Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).

  • Έκδοση αποδείξεων χωριστά για κάθε μαθητή στο όνομα του κηδεμόνα που θα δηλωθεί.

Παρακαλούμε δείτε περισσότερες πληροφορίες στο : Εκδρομή ΕΠΑΛ Μοιρών Βουλή [PDF]

Οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών.

Ο Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Μοιρών σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017) καθώς και τις τροποποιήσεις της, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Α΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα. Η εκδρομή περιλαμβάνει την επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων και σε μουσεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν περίπου 35 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές.

Αναχώρηση από ΕΠΑΛ Μοιρών: 28 Ιανουαρίου 2018.

Επιστροφή από Αθήνα : 31 Ιανουαρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά την πρόσκληση: Επίσκεψη στη Βουλή

Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2016-2017

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, το 1ο ΕΠΑΛ Μοιρών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  υλοποίησε το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας, με τίτλο  «Καινοτόμοι μέθοδοι μεταποίησης – τυποποίησης – προώθησης γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια των νέων τάσεων της αγοράς»  και ευρωπαϊκό κωδικό έγκρισης : 2016- 1-EL01-KA102-023126. Το σχέδιο κινητικότητας έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2016 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και είχε διάρκεια 14 ημέρες. Ο φορέας υποδοχής ήταν το Ινστιτούτο Αγρο – Διατροφικών Ερευνών της Καταλονίας IRTA (http://www.irta.cat/ca-ES/Pagines/default.aspx ) ενώ την οργάνωση και τον  συντονισμό του σχεδίου ανέλαβε, σε συνεργασία  με το ΕΠΑΛ ο οργανισμός εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας MOVEU  (http://www.moveu.es/).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείτο από τους μαθητές γεωπονικού τομέα: Αρμουτάκη Στυλιανό, Βασιλάκη Θωμά, Δασκαλάκη Μιχαήλ, Ζαχαριουδάκη Ιωάννη, Καλλέργη Εμμανουήλ, Καργάκη Στέφανο,  Κασωτάκη Πυθαγόρα, Καψαλάκη Αντώνιο, Κονταξάκη Καλυψώ, Κουτεντάκη Φανουρία, Κουτσάκη Ελένη, Μανασάκη Παύλο, Ορφανουδάκη Στεφανία, Ρομπογιαννάκη Γεώργιο,  Σταματάκη Στυλιανό – Σωτήριο, Τσικνάκη Μιχαήλ,  Τσικνάκη Παρασκευά, Τσικριτσάκη Στυλιανή, Τσικριτσάκη Γεώργιο, Χουστουλάκη Δημήτριο – Αλέξανδρο και τους συνοδούς καθηγητές: κα. Παπαδάκη Πηνελόπη – Φωτεινή και  κο. Καδιανάκη Λάμπρο, ο οποίος διατελεί και υπεύθυνος επικοινωνίας –  συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του σχολείου.

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση σεμιναριακού τύπου, workshops, διαλέξεις και επισκέψεις μελέτης σε επιλεγμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μονάδες της περιοχής της Βαρκελώνης, που ασχολούνται με την μεταποίηση, την τυποποίηση και την προώθηση των γεωργικών  προϊόντων. Οι μαθητές πέρα από το εκπαιδευτικό μέρος  της δράσης, ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Βαρκελώνης και της Καταλονίας και ανέπτυξαν κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες. Αναλυτικά, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία παρουσιάστηκαν σε ημερίδα διάχυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στις εγκαταστάσεις του σχολείου παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών φορέων, τοπικών αρχών, επαγγελματικών φορέων και άλλων οργανισμών.

Η παιδαγωγική ομάδα επέστρεψε γεμάτη εμπειρίες και γνώσεις σημαντικές ως προς τo γεωτεχνικό τομέα και τα μέλη της εφοδιάστηκαν με το απαραίτητο υπόβαθρο για τη μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία. Ήδη από τη λήξη της κινητικότητας έχουν περάσει περίπου 9 μήνες και τα αποτελέσματα είναι εμφανή τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στους ίδιους τους συμμετέχοντες. Οι καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στην Ισπανία έχουν βρει εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων στις υφιστάμενες οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων αλλά και σε τοπικές επιχειρήσεις που απασχολούν πλέον τους συμμετέχοντες που αποφοίτησαν από το σχολείο. Επιπλέον, η παρουσίαση και ανάπτυξη αυτών στο σχολικό περιβάλλον μέσα από τις ημερίδες και τα εργαστήρια του τομέα της γεωπονίας συντέλεσε στον εμπλουτισμό του μαθησιακού προγράμματος του σχολείου. Επιπλέον, το παρόν σχέδιο κινητικότητας ωφέλησε αποτελεσματικά πολλούς από τους συμμετέχοντες στο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πανελλαδικές εξετάσεις με σημαντικές επιτυχίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές γεωπονικής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, το σχολείο συνεχίζει την προσπάθεια για την υλοποίηση παρόμοιων ευρωπαϊκών δράσεων με την υλοποίηση ενός ακόμα εγκεκριμένου ευρωπαϊκού σχεδίου Εrasmus+/ΚΑ1 την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης 38 μαθητών (ΑΤΕΙ Κρήτης)

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης 38 μαθητών Συνεχίστε την ανάγνωση Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης 38 μαθητών (ΑΤΕΙ Κρήτης)

Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης 20 μαθητών (Μινωικές)

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε την απόφαση ανάθεσης σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης 20 μαθητών Συνεχίστε την ανάγνωση Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης 20 μαθητών (Μινωικές)

Ανάθεση μετακίνησης για εκδρομή σε ταξιδιωτικό γραφείο

Συνημμένη θα βρείτε την απόφαση ανάθεσης σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης 20 μαθητών και 2 συνοδών-εκπαιδευτικών για εκπαιδευτική εκδρομή στην αντιπροσωπεία VW στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

Ανάθεση-της-μετακίνησης-σε-ταξιδιωτικό-γραφείο-για VW 2017-ΕΠΑΛ-ΜΟΙΡΩΝ (1)

Διδακτική επίσκεψη τομέα Οχημάτων

Την  Παρασκευή  8/04/2016  η  Γ’  τάξη  του  τομέα  Οχημάτων  πραγματοποίησε  διδακτική επίσκεψη σε πλοίο των Μινωικών Γραμμών.

Συνεχίστε την ανάγνωση Διδακτική επίσκεψη τομέα Οχημάτων

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης

Ανάθεση της διδακτικής επίσκεψης του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών από Μοίρες προς Ηράκλειο:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟ ΜΟΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνεχίστε την ανάγνωση Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης