Οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών.

Ο Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Μοιρών σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017) καθώς και τις τροποποιήσεις της, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Α΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα. Η εκδρομή περιλαμβάνει την επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων και σε μουσεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν περίπου 35 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές.

Αναχώρηση από ΕΠΑΛ Μοιρών: 28 Ιανουαρίου 2018.

Επιστροφή από Αθήνα : 31 Ιανουαρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά την πρόσκληση: Επίσκεψη στη Βουλή