Κανονισμός λειτουργίας

Ο σχολικός κανονισμός είναι ένα σύνολο διατυπωμένων προτάσεων που αποσκοπεί στην ενημέρωση και αποδοχή από τα μέλη της σχολικής κοινότητας – μαθητές και καθηγητές – όλων εκείνων των αρχών και συμπεριφορών που κάνουν δυνατή την καλή λειτουργία του σχολείου και την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Οι κανόνες που περιέχονται στον σχολικό κανονισμό έχουν ως αντικείμενο να επισημάνουν, με απλό και κατανοητό τρόπο, εκείνες τις συμπεριφορές και τις πράξεις που είναι επιτρεπτές και μη επιτρεπτές στο περιβάλλον του σχολείου. Σε συμφωνία πάντοτε, με τους νόμους που θέτει η ελληνική πολιτεία για την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα, και σε συμφωνία με τις δημοκρατικές αρχές και τους ηθικούς άγραφους νόμους του αλληλοσεβασμού, της ευγένειας και της αλληλεγγύης.

Στόχος του σχολικού κανονισμού είναι να εδραιώσει και να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, καθώς και τις καλές και συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Αυτό θα επιτρέψει την ανάδειξη των θετικών στοιχείων του χαρακτήρα και της προσωπικότητας όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και μαθητριών, θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν και να βελτιώσουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές τους, θα τους επιτρέψει να βιώνουν την παρουσία τους στο σχολείο δημιουργικά και ευχάριστα, και, εν τέλει, να αποκτήσουν όλες εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη και άξιοι πολίτες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΞΗΣ

 • Προσέρχομαι έγκαιρα στην τάξη και κάθομαι αμέσως στο θρανίο μου χωρίς να ενοχλώ.

 • Σέβομαι, προσέχω και παρακολουθώ με τη μέγιστη προσοχή τον καθηγητή / καθηγήτριά μου στη διάρκεια του μαθήματος.

 • Για να πάρω τον λόγο ή να ζητήσω οτιδήποτε από τον καθηγητή / καθηγήτριά μου σηκώνω το χέρι μου και περιμένω.

 • Σέβομαι και ακούω τη γνώμη κάθε συμμαθητή ή συμμαθήτριάς μου χωρίς να διακόπτω.

 • Φέρνω καθημερινά όλα τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια και υλικά που χρειάζομαι για τα μαθήματά μου.

 • Κινητό τηλέφωνο που γίνεται αντιληπτό μέσα στην τάξη επισύρει ποινή.

 • Μέσα στην τάξη έχω μόνο το νερό μου. Δεν επιτρέπονται κανενός είδους φαγητά ή ποτά (αναψυκτικά, καφές κτλ).

 • Φροντίζω και διατηρώ καθαρό το θρανίο μου και την τάξη μου. Δεν επιτρέπονται σκουπίδια στο πάτωμα, αναγραφές σε τοίχους, θρανία, πόρτες κτλ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΗΣ

 • Η προσέλευση των μαθητών και μαθητριών εντός του σχολείου ολοκληρώνεται πέντε (5) λεπτά πριν από την πρωινή προσευχή.

 • Μιλάω με σεβασμό και ευγένεια σε όλους τους συμμαθητές μου, τις συμμαθήτριες μου, τους καθηγητές/τριες μου και το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. Δεν επιτρέπονται ύβρεις, προσβολές, υποτιμητικά σχόλια και επιθετικές συμπεριφορές.

 • Διατηρούμε τις τάξεις, το προαύλιο, τα παρτέρια με τα φυτά και τις τουαλέτες καθαρά και τακτοποιημένα.

 • Οι καταστροφές, η πρόκληση ζημιών και η ρίψη σκουπιδιών είναι ανεπίτρεπτες και επισύρουν ποινές.

 • Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από αμέλεια πρέπει να αναφέρεται στο γραφείο του διευθυντή και να αποκαθίσταται από τον υπαίτιο άμεσα.

 • Η έξοδος από το σχολείο στη διάρκεια του σχολικού προγράμματος δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου.

 • Το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται.

 • Απαγορεύεται η προσέλευση μαθητών στο σχολείο με καφέ ή αλκοολούχα ποτά.

 • Στη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών /τριών.

Προβλεπόμενες ποινές

 • Παρατήρηση
 • Επίπληξη
 • Ωριαία αποβολή
 • Αποβολή μέχρι τρεις ημέρες.
 • Αποβολή μέχρι πέντε ημέρες.
 • Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών.