Εργαστήρια

Το σχολείο μας διαθέτει υποδομές για τα εξής εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μετρήσεων & Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Συστημάτων
  2. Εργαστήριο Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
  3. Εργαστήριο Γεωπονίας , Τροφίμων και Περιβάλλοντος
  4. Εργαστήριο Πληροφορικής
  5. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  6. Εργαστήριο Οικονομίας-Διοίκησης
  7. Εργαστήριο Συγκολήσεων-Εργαλειομηχανών
  8. Εργαστήριο  Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
  9. Εργαστήριο Αυτοματισμού
  10. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών