Επιλογή πρακτορείου για την διδακτική επίσκεψη στην Βουλή

Σήμερα Παρασκευή 12-12-2017 και ώρα 12:00 στο ΕΠΑ.Λ. Μοιρών συνήλθε η Επιτροπή που συνέστησε ο Διευθυντής κος Αρβανιτάκης Ιωάννης, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017) και αξιολόγησε τις προσφορές για τη διδακτική επίσκεψη της Α΄ τάξης του σχολείου στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων και μουσεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος) που θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 31 Ιανουαρίου 2018.

Συνολικά κατατέθηκαν τέσσερις (4) προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία :

Vai Travel

Landmarks

Hatzakis tours

Travel Link

Καλύτερη και πλήρης κρίθηκε και επελέγη η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Vai Travel ως απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμφέρουσα οικονομικά σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επισυνάπτουμε τις προσφορές που έχουν αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπενθυμίζεται πως, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της προαναφερθείσας Υ.Α., ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αρβανιτάκης Ιωάννης

ΠΕ20 Πληροφορικής

Συνημμένα αρχεία

Ανάθεση Εκδρομής

1ο ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ

1o ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΟΥΛΗ

Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ

1ο ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ ΒΟΥΛΗ