Εξεταστικά κέντρα αγγλικών

Τα εξεταστικά κέντρα για το μάθημα των αγγλικών αναφέρονται στο PDF και είναι :

Μαθητές με επώνυμο  που ξεκινάει από Α μέχρι και ΜΕ : 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου  (χάρτης).

Μαθητές με επώνυμο που ξεκινάει από ΜΗ μέχρι και Ω : 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου (χάρτης). 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο PDF με την απόφαση.