ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Παρακαλώ κάντε κλίκ εδώ για το προγραμμα εξετάσεων μετεξεταστέων 2017 [PDF].

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΜΗΜΑ

Παρασκευή 23/6

Δευτέρα 26/6

Τρίτη 27/6

ΒΜ

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Αγγλικά

Τεχν. Μηχ. Κατασκευών

Εισαγωγή Η/Υ

Στοιχεία Θερμοδυναμικής

ΓΛ

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Αγγλικά

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Λογοτεχνία

Εισαγωγής στις Η/Υ

Ηλεκτροτεχνία

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΓΟΧ

Στοιχεία Μηχανών

ΓΗ

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

ΓΠ

Προγραμματισμός Η/Υ

Δίκτυα Υπολογιστών