Ερευνητικές Εργασίες (Project) μαθητών σχ. έτους 2015-16

Δείτε τις εργασίες των μαθητών μας στα πλαίσια του μαθήματος ‘Ερευνητική εργασία -Project’:

Συνεχίστε την ανάγνωση Ερευνητικές Εργασίες (Project) μαθητών σχ. έτους 2015-16

Ερευνητικές Εργασίες Β΄ Τετραμήνου

Μπορείτε να δείτε τις εργασίες των μαθητών μας στα πλαίσια του μαθήματος ‘Ερευνητική εργασία’:

Συνεχίστε την ανάγνωση Ερευνητικές Εργασίες Β΄ Τετραμήνου