Εγγραφή προσωπικού

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εγγραφείτε στις αντίστοιχες λίστες αλληλογραφίας του σχολείου μας :

  1. Λίστα επικοινωνίας των μελών του συλλόγου.
  2. Λίστα αλληλογραφίας (email) σχολείου
  3. Λίστα επικοινωνίας για τον συντονισμό της προσέλευσης στο σχολείο (μόνο για όσους κατοικούν εκτός Μοιρών)

Επιλέον, για τους καθηγητές/καθηγήτριες ΠΕ19/20:

  1. Λίστα επικοινωνίας των ΠΕ19/20
  2. Λίστα αυτόματων ενημερώσεων κατάστασης δικτύου και υπολογιστών.

Τέλος παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα: