Επιλογή πρακτορείου για την διδακτική επίσκεψη στην Βουλή

Σήμερα Παρασκευή 12-12-2017 και ώρα 12:00 στο ΕΠΑ.Λ. Μοιρών συνήλθε η Επιτροπή που συνέστησε ο Διευθυντής κος Αρβανιτάκης Ιωάννης, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017) και αξιολόγησε τις προσφορές για τη διδακτική επίσκεψη της Α΄ τάξης του σχολείου στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων και μουσεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος) που θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 31 Ιανουαρίου 2018.

Συνεχίστε την ανάγνωση Επιλογή πρακτορείου για την διδακτική επίσκεψη στην Βουλή

Εκ νέου: οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

 

ΘΕΜΑ: Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών.

Ο Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Μοιρών σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017) καθώς και τις τροποποιήσεις της, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Α΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα. Η εκδρομή περιλαμβάνει την επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων και σε μουσεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν περίπου 35 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.

Αναχώρηση από ΕΠΑΛ Μοιρών: 28 Ιανουαρίου 2018.

Επιστροφή από Αθήνα : 31 Ιανουαρίου 2018

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει:

  • Τη μετάβαση Μοίρες-Ηράκλειο-Πειραιάς και αντίστροφα (με λεωφορείο και ακτοπλοϊκώς). Σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες για τους μαθητές/τριες και δίκλινες για τους συνοδούς καθηγητές.

  • Τη μεταφορά με λεωφορείο από το λιμάνι του Πειραιά προς το ξενοδοχείο διαμονής και αντίστροφα.

  • Οι μετακινήσεις στους χώρους επίσκεψης (Βουλή των Ελλήνων και μουσεία) θα γίνουν πεζή.

  • Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω, κατά προτίμηση κοντά στο Σύνταγμα ή γύρω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές/τριες.

  • Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να είναι ελεγμένα από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, κλιματισμό κτλ), και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

  • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του, αν παραστεί ανάγκη.

  • Επιστροφή του αντιτίμου σε μαθητή στην περίπτωση που ματαιωθεί η συμμετοχή του, για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας.

  • Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, απεργία, απρόβλεπτα γεγονότα κτλ).

  • Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).

  • Έκδοση αποδείξεων χωριστά για κάθε μαθητή στο όνομα του κηδεμόνα που θα δηλωθεί.

Παρακαλούμε δείτε περισσότερες πληροφορίες στο : Εκδρομή ΕΠΑΛ Μοιρών Βουλή [PDF]

Οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών.

Ο Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Μοιρών σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-03-2017) καθώς και τις τροποποιήσεις της, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Α΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα. Η εκδρομή περιλαμβάνει την επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων και σε μουσεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν περίπου 35 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές.

Αναχώρηση από ΕΠΑΛ Μοιρών: 28 Ιανουαρίου 2018.

Επιστροφή από Αθήνα : 31 Ιανουαρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά την πρόσκληση: Επίσκεψη στη Βουλή