Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2016-2017

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, το 1ο ΕΠΑΛ Μοιρών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  υλοποίησε το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας, με τίτλο  «Καινοτόμοι μέθοδοι μεταποίησης – τυποποίησης – προώθησης γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια των νέων τάσεων της αγοράς»  και ευρωπαϊκό κωδικό έγκρισης : 2016- 1-EL01-KA102-023126. Το σχέδιο κινητικότητας έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2016 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και είχε διάρκεια 14 ημέρες. Ο φορέας υποδοχής ήταν το Ινστιτούτο Αγρο – Διατροφικών Ερευνών της Καταλονίας IRTA (http://www.irta.cat/ca-ES/Pagines/default.aspx ) ενώ την οργάνωση και τον  συντονισμό του σχεδίου ανέλαβε, σε συνεργασία  με το ΕΠΑΛ ο οργανισμός εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας MOVEU  (http://www.moveu.es/).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείτο από τους μαθητές γεωπονικού τομέα: Αρμουτάκη Στυλιανό, Βασιλάκη Θωμά, Δασκαλάκη Μιχαήλ, Ζαχαριουδάκη Ιωάννη, Καλλέργη Εμμανουήλ, Καργάκη Στέφανο,  Κασωτάκη Πυθαγόρα, Καψαλάκη Αντώνιο, Κονταξάκη Καλυψώ, Κουτεντάκη Φανουρία, Κουτσάκη Ελένη, Μανασάκη Παύλο, Ορφανουδάκη Στεφανία, Ρομπογιαννάκη Γεώργιο,  Σταματάκη Στυλιανό – Σωτήριο, Τσικνάκη Μιχαήλ,  Τσικνάκη Παρασκευά, Τσικριτσάκη Στυλιανή, Τσικριτσάκη Γεώργιο, Χουστουλάκη Δημήτριο – Αλέξανδρο και τους συνοδούς καθηγητές: κα. Παπαδάκη Πηνελόπη – Φωτεινή και  κο. Καδιανάκη Λάμπρο, ο οποίος διατελεί και υπεύθυνος επικοινωνίας –  συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του σχολείου.

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση σεμιναριακού τύπου, workshops, διαλέξεις και επισκέψεις μελέτης σε επιλεγμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μονάδες της περιοχής της Βαρκελώνης, που ασχολούνται με την μεταποίηση, την τυποποίηση και την προώθηση των γεωργικών  προϊόντων. Οι μαθητές πέρα από το εκπαιδευτικό μέρος  της δράσης, ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Βαρκελώνης και της Καταλονίας και ανέπτυξαν κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες. Αναλυτικά, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία παρουσιάστηκαν σε ημερίδα διάχυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στις εγκαταστάσεις του σχολείου παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών φορέων, τοπικών αρχών, επαγγελματικών φορέων και άλλων οργανισμών.

Η παιδαγωγική ομάδα επέστρεψε γεμάτη εμπειρίες και γνώσεις σημαντικές ως προς τo γεωτεχνικό τομέα και τα μέλη της εφοδιάστηκαν με το απαραίτητο υπόβαθρο για τη μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία. Ήδη από τη λήξη της κινητικότητας έχουν περάσει περίπου 9 μήνες και τα αποτελέσματα είναι εμφανή τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στους ίδιους τους συμμετέχοντες. Οι καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στην Ισπανία έχουν βρει εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων στις υφιστάμενες οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων αλλά και σε τοπικές επιχειρήσεις που απασχολούν πλέον τους συμμετέχοντες που αποφοίτησαν από το σχολείο. Επιπλέον, η παρουσίαση και ανάπτυξη αυτών στο σχολικό περιβάλλον μέσα από τις ημερίδες και τα εργαστήρια του τομέα της γεωπονίας συντέλεσε στον εμπλουτισμό του μαθησιακού προγράμματος του σχολείου. Επιπλέον, το παρόν σχέδιο κινητικότητας ωφέλησε αποτελεσματικά πολλούς από τους συμμετέχοντες στο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πανελλαδικές εξετάσεις με σημαντικές επιτυχίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές γεωπονικής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, το σχολείο συνεχίζει την προσπάθεια για την υλοποίηση παρόμοιων ευρωπαϊκών δράσεων με την υλοποίηση ενός ακόμα εγκεκριμένου ευρωπαϊκού σχεδίου Εrasmus+/ΚΑ1 την ερχόμενη σχολική χρονιά.