Αρχείο μηνός Μάιος 2016

Προκήρυξη Πυροσβεστικής – Προσοχή Προθεσμία

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για τον διαγωνισμό εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης είναι από 1η/6ου/2016 ημέρα Τετάρτη έως 15ου/6ου/2016 ημέρα Τετάρτη.

Παρακαλούμε δείτε τα παρακάτω έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες.

Προκύρηξη Πυροσβεστικής [έγγραφο PDF]

Προθεσμίες [έγγραφο doc]