Αρχείο μηνός Φεβρουάριος 2016

Συμμετοχή του σχολείου μας σε πρόγραμμα

logo

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Έργο: «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- ΑΠ1» (MIS446745) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» / Υποέργο 1