Συμμετοχή του σχολείου μας σε πρόγραμμα

logo

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Έργο: «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- ΑΠ1» (MIS446745) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» / Υποέργο 1

Έλεγχοι προόδου Α’ τετραμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 5-2-2016 θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Α’ τετραμήνου. Παρακαλούνται οι γονείς να έρθουν για την παραλαβή τους από τις 12:00 έως τις 14:00.