Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Προσφέρει στους μαθητές γνώσεις Γενικής παιδείας σε συνδυασμό με τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του λαμβάνουν τόσο απολυτήριο Λυκείου όσο και Πτυχίο που πιστοποιεί την εξειδίκευση τους στον τομέα και την ειδικότητα που έχουν παρακολουθήσει (με τα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζει ο νόμος). Επίσης έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνοντας πανελλήνιες εξετάσεις.

Δείτε ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο Επαγγελματικό Λύκειο και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε για την εγγραφή σας στο σχολείο μας.

Εγγραφές: 22-30 Ιουνίου, 10:00-13:00

και 1-10 Σεπτεμβρίου.

Συνεχίστε την ανάγνωση Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016