Υλοποίηση προγράμματος μαθητείας

Για απόφοιτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας:

Για απόφοιτους ετών 2011-12, 2012-13.

Μηνιαία υποτροφία 300Ε

Δηλώσεις συμμετοχής – εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.mathiteia4u.gov.gr έως και τις 31-5-2014.

Παρακαλώ ενημερώστε αποφοίτους που τυχόν γνωρίζετε.

Πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Μαϊου-Ιουνίου 2014

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα των εξετάσεων του σχολείου μας από τους παρακάτω συνδέσμους:

Προσοχή: ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω Πανελληνίων εξετάσεων.

Πρόγραμμα εξετάσεων Α τάξης-ΕΠΑΛ Μοιρών

Πρόγραμμα εξετάσεων Β τάξης-ΕΠΑΛ Μοιρών

Πρόγραμμα εξετάσεων Γ τάξης-ΕΠΑΛ Μοιρών

Εξεταστέα ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2014

A’ Τάξη

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική&Ηλεκτρολογία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 2014

Διαμαντάκης Ι. πληροφορική Α-Β-Γ τάξη Εξεταστέα Ύλη 2013-2014

Αγγλικά ύλη A TΑΞΗ

Β’ Τάξη

ΒΠ Προγραμματιστικά Εργαλεία Διαδικτύου

ΒΠ Εξετάσεων Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου

ΒΠ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΒΠ Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Διαμαντάκης Ι. πληροφορική Α-Β-Γ τάξη Εξεταστέα Ύλη 2013-2014

Εξεταστέα ύλη για Επικοινωνίες – Δίκτυα – Τεχνολογία ΗΥ (ΒΗΛΝ)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2014-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Β’ ΕΠΑΛ

ΥΛΗ ΔΙΚΑΙΟ Βοικ 2014

Αγγλικά ύλη Β ΤΑΞΗ

ΥΛΗ Β Γεωπονίας

Γ’ Τάξη

Εφαρμογές Προγραμματισμού (Visual Basic) ΓΗΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΡΧΕΙΩΝ Γοικ 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΗΜ.ΣΧ Γοικ 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2014- ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ Γ’

ΥΛΗ 2014- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ’ ΕΠΑΛ

ΥΛΗ 2014- ΕΓΚ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ’ ΕΠΑΛ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2014- ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ’ ΕΠΑΛ

Δομημένος Προγραμματισμός

ΓΠ Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

ΥΛΗ Γ Γεωπονίας

Αγγλικά ύλη Γ ΤΑΞΗ