Αξιολόγηση προσφορών 7ήμερης εκπ. εκδρομής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ 7ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ: Δείτε το παρακάτω αρχείο.

Επιλογή προσφοράς

Υλικό μαθημάτων Γ Πληροφορικής

Σημειώσεις-Θέματα-Ασκήσεις

Χαριτάκης Ιωάννης: Εφαρμογές πολυμέσων

Χαριτάκης Ιωάννης : Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ